Nish İstanbul Makam Ofisi

Irak Petrol Bakanlığı Toplantı Odası

Modern Mutfak Tasarımı

Klasik Makam Odası Tasarımı

Çalışma Ofisi Proje

Marin Sitesi Daire Projesi

Yazılım Ofisi 3d Modelleme

Katar Makam Odası Projesi

İncek Daire Projesi

Nijerya Büyükelçiliği

 3D Tasarım ve Mimari Uygulama alanında Ankara'da İç Mimarlık firması olarak ve çizim hizmetlerimizle sizlere proje öncesi kolaylık sağlıyoruz. Aynı zamanda tasarıma karar vermek aşamasında siz değerli müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Yaşanılabilecek olası teknik ve uygulama aşamasındaki sıkıntıları önceden tespit edip görsel deneyimi en üst seviyeye taşıyoruz. Bu noktada hayal edilen tasarımın hayata geçme gerçekçiliğini inşaat mühendisi, elektrik mühendisi ve mekanik mühendisi arkadaşlarımız inceliyor. Üç boyutlu tasarımda öncelikli olarak  projenin operasyonel ve teknik detaylarını inceliyor ve istekleriniz doğrultusunda teslim tarihi, yaklaşık maliyeti ve süreç şartları belirleniyor.

Sonrasında bilgisayar ortamında taslaklar uzman iç mimarlarımız tarafından çiziliyor. Sunum sonrasında karar verildikten sonra 3D tasarım ve mimari uygulama çizimdeki modellerin kaplaması sağlanıyor. Farklı açıdan görüntülerle render alınmış görüntüler pafta şeklinde tarafınıza iletilmektedir.

3D Max projelerinde işin detayları ve son uygulama kararı alındıktan sonra iş taahhüt altına alınır ve zamanında teslim edilir. Öncelikli olarak Ankara'da İç Mimarlık firması olarak gerçekleştirdiğimiz projelerimizin üç boyutlu tasarımlarından bazı örnekleri aşağıdaki resimlere tıklayarak gezinebilirsiniz veya bizimle iletişime geçebilirsiniz. Mimari tasarım süreci, altı kısımdan oluşan bir süreç olarak tanımlanabilecek bir döngüdür. Bu süreç, farklı tasarımcılar tarafından çeşitli şekillerde ele alınabilir, ancak genellikle çok benzer bir kalıp izlenecektir:

Mimarlık Uygulamaları Araştırma ve Veri Toplama

Araştırma, herhangi bir tasarım projesinin temelini oluşturur. Araştırmanın türü ve kapsamı değişebilir: müşteriyle buluşma, alan analizi veya alanın tarihi ile ilgili çalışmalar. Her iki durumda da, verilerin toplanması, müşteri ya da saha ziyareti ile ilgili tartışmalar, tasarım için bir başlangıç ​​noktası oluşturmanın temeli olacaktır. Araştırmanın bu erken aşaması, projenin karakterini geliştirmek açısından çok önemlidir.

3D Görselleştirme İçin Alan Analizi

3D Tasarım ve Mimari Uygulama Tasarımın ilk aşamasının amacı, görevle ilgili problemleri ortaya koyacak verileri toplamak olacaktır. Araştırma süreci tasarım boyunca etkin bir şekilde devam edecektir. Kapsamlı bir saha analizi, alan bağlamının, sınırlamalarının, yararlarının, problemlerinin bir resmini oluşturmaya ve tasarımcının bu sorunlara bir cevap geliştirmeye odaklanmasına izin vermeye başlayacaktır. Aynı şekilde, müşteriyle tartışma ve kısa bir değerlendirme, binanın son kullanımı, kullanıcıları ve projenin genel hedefleri hakkında değerli verilere yol açacaktır.

3D Tasarım ve Mimari Uygulama

Alan ve çevre bağlamıyla ilgili tarihsel verileri keşfetmek, belki de bu tarihin bir kısmını yansıtan bir konsept geliştirilmesine yol açabilir. Araştırma ve veri toplama, tartışmalar, çalışmalar ve aynı zamanda alan ve önerilen proje hakkında mümkün olduğu kadar çok şey keşfetmek için model oluşturma ve eskiz yapma şeklinde olabilir. Tasarımın ilk aşamalarında asla yeterli araştırma yapamazsınız. Dolayısıyla tüm 3D mimari tasarım süreci boyunca araştırmanın da bir yandan devam edeceğini aklınızda bulundurmalısınız. Mimari tasarım sürecinin araştırma aşamasından sonra, tasarımcı fikir ve kavramları oluşturmaya başlamalıdır.

Tespit edilen sorunlara çözüm geliştirmeye hazırlanmak için yeterli bilgi toplanması şarttır. İlk araştırma ve öneri aşamaları, veriler toplandığı ve bu verilere yanıtlar verildiği için birbiriyle örtüşebilir. Öneri aşaması devam ettikçe, daha kesin fikirler ortaya çıkacak ve bu erken fikirleri iletmek için çok çeşitli araçlar kullanılacaktır. Taslaklar ve modeller, tasarıma yönelik bağlamsal bir yaklaşım hayal etmek için 3D keşiflerle birlikte öneri geliştirmek için planlarda, kotlarda ve kesitlerde kullanılacaktır. Tasarımın bu aşamasının kabataslak doğası, hızlı bir şekilde art arda birçok çözümün keşfedilmesiyle hızlı hareket eden fikirlere izin verir.

Üç Boyutlu Mimari Modelleme

3D yani 3 boyutlu anlamına gelmektedir. Peki neden 3 boyutlu tasarıma ihtiyaç duyulur? Çünkü 2 boyutta çizilen tasarımları daha iyi algılamamızı ve görsel sunumu sağlamaktadır. Derinlik, yükseklik ve genişliği daha iyi görebilme imkanı tanır. İşte herhangi bir nesnenin sanal ortamda 3 boyutlu hale getilmesine, derinliğe sahip olmasına 3D modelleme denmektedir. Mimarların ve mühendislerin çok kullandığı ve ihtiyaçları olan 3D mimari tasarım artık teknolojinin bize sunduğu modelleme programları ile yapılması çok kolaylaşmış durumda.

Ülkemizde de çeşitli modelleme ve görselleştirme elemanları ve programları kullanılmaktadır. Farklı bir çok sosyal alanda bir araya gelen gruplar aralarında bilgi ve fikir alışverişi yapmaktadır. Bir çok kurum ve kuruluş özel ve kamu bazında eğitimler vermektedir. Teknoloji firmaları hem destek vermekte hem de eğitimleri kendileri sağlamaktadır. Modelleme için kullanılabilecek bir çok arayüz mevcuttur.

Bunlardan en bilineni 3Ds Max’tır. Maya, Cınema 4D, Softimage, Rhino ve Houdini onu takip etmektedir. Bu programlarda mimari modelleme yapılabilir, insansı karakterler çizilebilmektedir. Örneğin fantastik bir gezegen, bu gezegendeki harika yapılar ve uzay da yaşayan canlı türlerinin 3 boyutlu tasarımını yapabilirsiniz. Modelleme programlarının sayıları ve hizmet verdikleri alanlar farklılıklar göstermektedir. Bunun ana sebebi ise aslında modelleme yapmanın çok zor olmasıdır. Her programın kullanımı ve işleyişi farklıdır. Sunduğu işletimden, renklere ve hatta çizimi yapılacak nesneye varana kadar farklılık göstermektedirler.

Örneğin bir bina tasarımı hali hazırdaki programlardan bir kaçı ile yapılabilmektedir. Ancak insansı türler tasarlamak isteyenler için başka programlar gerekecektir. Bu durum özellikle kalınlık, incelik ve yuvarlak ile keskin hatlara sahip çizim özellikleri olan programlardan kaynaklanmaktadır. Program öğrenmek çoğu zaman yeterli gelmemekte. Görsel açıdan zihni zenginleştirmek ise şarttır. Bunun için ise nesnelerin yapılarını veya canlıların anatomilerini bilmek önemlidir. Tasarım aşamasında bu noktalar göz önünde bulundurulmalı ki modelleme amacına uygun bir şekilde ulaşmış olsun.

Tasarım zaten başlı başına beceri ve yetenek gerektiren, sanatsal bakış açısını öngören bir bölümdür. Kişinin kendisini geliştirmesinin önemli olduğu derecede sanat ile arasının iyi olması da gerekmektedir. Mimari anlamda da modelleme için tüm bu meziyetler bir arada olmalıdır.

3D Tasarım Önerilerinin Analizi

İlk önerilerin geliştirilmesinin ardından, bu fikirlerin uygulanabilirliğini sağlamak için fikirlerin analiz edilmesi ve eleştirilmesi gerekir. Önerilerin karşılanacağı kriterleri belirlemek, müşteri ihtiyaçlarına göre, bina performansı, bütçe, estetik vb. için önemlidir. Kriterler genellikle çeşitlidir ve tasarımın farklı aşamalarında değerlendirilecek çeşitli faktörler olacaktır. Bu kriterler belirlendikten sonra, ilk önerileri analiz etmek mümkün olacaktır.

Üniversite ortamında, önerilerin analizi genelde proje dersleri ve jürilerde yapılacaktır. Öğrenciler bölüm arkadaşları ve öğretim görevlileri ile birlikte mimari tasarımlarına 3D model ve maket üzerinden daha detaylı bakabilir. Mimari eleştiri birçok öğrencinin korktuğu bir şey olmasına rağmen, düşüncelerinize meydan okumak ve geri bildirimlere cevap vermek için harika bir fırsattır. Öğretim görevlisi, ilk tasarım fikirlerinizi açıkça iletmenizi isteyecektir. Profesyonel çalışma ortamında, bu tartışmalar, erken süreçteki öneriler ile kriterlerin karşılandığından emin olmak için bir diyaloga girerek müşteri veya kullanıcı ile yapılabilir.

Fotoğraftan 3D Modelleme (İnceleme ve Geliştirme)

Bu sürecin son aşaması daha geniş bir basamaktır. Tasarımın gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi aşaması sayısız kere tekrarlanabilir. 3D tasarım sürecinin yinelemeli olduğunu belirttiğimiz gibi, süreç tekrarlı ve hatta döngüsel olabilir. Tasarım doğrusal bir süreç değildir ve rastgele bir dizi cevabı atlayarak sorunları ele alır ve değişikliklere tepki verir. Tasarım analiz edildikten sonra, tasarımcı tasarım fikirlerini geliştirebilir ve şema geliştirmeye başlayabilir. Analiz, fikirleri geliştirmek için önceki aşamalara geri dönmeyi gerektiren tasarımla ilgili sorunlar sunmuş olabilir. Öte yandan, tasarım yalnızca birtakım ince ayarlar gerektirebilir ve daha odaklanışmış olarak geliştirilebilir.

Proje Çizimi ve 3D Tasarım

Biraz fazla mükemmel görünen bir fotoğrafa bakarken aslında gerçekçi bir 3D tasarıma bakıyor olabilirsiniz. Bu, 3D tasarımcıların fotoğraflardan ayırt edilemeyen görüntüler oluşturabildikleri anlamına gelmektedir. 3D tasarımın büyüsü, görüntüleri gerçekçi ve yeni, büyülü bir düzlemin üzerine itme yeteneğidir. Toy Story'yi ve diğer Pixar filmlerini görmüşsünüzdür. Bunlar 3D modelleme yazılımı ile yapılmış eserlerdir.

3D modelleme yazılımı, bir tasarımcının karmaşık, ayrıntılı üç boyutlu dijital nesneler ve onların yaşayabileceği dünyalar yaratmasını mümkün kılan program türüdür. Bu tür bir yazılımla oluşturulan görüntüler, tasarımcının istediği kadar gerçekçi veya karikatürümsü olabilir. Eylemdeki 3D modellemenin daha gerçekçi olduğu bir film için, Avatar'ı düşünün. Yazılım, tasarımcının koordinatları programa aktararak ve ardından koordinatlarının oluşturduğu şekilleri değiştirerek nesneler yaratabileceği simüle bir 3D alan sağlar. Bu, bir geometri problemine benzeyebilir.

3D modelleme, bir geometri karışımıdır ve tasarım görsel olarak koordinatları eşleştirilen görüntüleri görsel olarak temsil eder. Genellikle, tasarımcılar seçtikleri yazılımda mevcut olan araçları kullanarak karmaşık şekiller üretirler. Farklı 3D modelleme programları farklı araçlar sunar ve bazıları belirli stil ve tasarım uygulamalarına sahip tasarımcılara diğerlerinden daha uygundur. 3D Tasarım ve Mimari Uygulama gibi daha endüstriyel olan şeyler için genellikle CAD programları kullanılır. 3D modelleme genellikle biraz daha serbest bir formdur, ancak aynı zamanda çok teknik bir şeye dönüşebilir.

3D Bina Modelleme ve Mimari Görselleştirme

3D görselleştirme bir mesajı iletmek için görüntü veya animasyon oluşturma tekniği olarak tanımlanır. Bu yüzden, görsel imgelemeyle 3D görselleştirmenin, ilk insandan beri mağara resimlerinden ve Mısır hiyerogliflerinden Leonardo da Vinci'nin mühendislik savaş makineleri için teknik çizimlerine kadar fikirleri iletmenin etkili bir yolu olmasına şaşılmamalıdır. Yine de şaşırtıcı olan, 3D modelleme ve 3D oluşturma teknolojisindeki gelişmelerin gerçekleştiği hız ve bunun inşa ettiğimiz ve yaşadığımız binaları nasıl etkilediğidir. Mimari görselleştirme, önerilen bir mimari tasarımın niteliklerini gösteren iki boyutlu ve üç boyutlu görüntüler oluşturma sanatıdır.

Bu teknoloji, tasarım biçimimizi, 15 yıl önce mümkün olmayan bir şekilde değiştiriyor. 3D görüntü oluşturma ve mimari görselleştirme yazılımı, mimarların ve tasarımcıların sezgisel etkileşimli 3D modelleme kullanarak oranları ve ölçekleri değerlendirmelerini sağlar ve iç ortamlardaki aydınlatma, havalandırma ve akustiğin etkilerini simüle eder. Günümüzde sanatçılar el sanatlarında o kadar iyiler ki, müşterilere önerilen tasarımın doğru 3D görselleştirmesini sağlayarak binaların gerçekçi 3D kaplamalarını üretebiliyorlar. Bu önerilen mimari görselleştirmeler müşterinin ölçeğinden, dokulardan, iç döşemelerinden vb. İstediği her şeyi temsil edebilir ve genellikle günlük eylemlerin gerçekleştirildiği mimari sahneler ile birlikte canlandırılır.

Ankara 3D Tasarım ve Görselleştirme

Mimarlık ve kentsel çevrenin tasarımı çok sayıda paydaşı içerir: mühendisler, mimarlar, planlamacılar ve uzman olmayanlar. Bu kişilerin hepsi süreci farklı bakış açılarından, farklı amaçlarla, ihtiyaç ve istekleri göz önünde bulundurarak yürütür. Bununla birlikte, bu durumun açıkça birçok zorluğu bulunur; ancak, herhangi bir mimari projenin başarılı olması için, sürece katılan tüm taraflar arasında ortak bir anlayış gerektirmesi gerekir. Neyse ki, 3D render ve mimari görselleştirme teknikleri bu konuda yardımcı olabilir.

Güçlü 3D oluşturma yazılımı kullanan mimarlar, tasarımcılar ve sanatçılar tasarımları gerçek zamanlı olarak değiştirebilir; konsept ve somut ürün arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabilir ve farklı seçenekleri keşfedebilir. Ayrıca iyileştirmeler yapabilir ve tasarımların birden çok versiyonunu yaratabilirler. SketchUp, Rhino, VRay ve AutoCAD günümüzde güçlü 3D görselleştirme ve oluşturma yazılımlarından sadece birkaçıdır.

Ayrıca, mimarlar ve tasarımcılar tasarımlarını görselleştirerek, tasarladıkları mekanların hem niteliksel hem de niceliksel doğası hakkında daha net bir anlayış kazanabilirler. Dolayısıyla, özet olarak 3D mimari görselleştirme, mimarların ve tasarımcıların işbirliği içinde çalışmasına ve fikirleri daha verimli bir şekilde iletmesine yardımcı olabilir. 3D görselleştirme, müşterilerle bir pazarlama aracı olarak veya planlayıcılarla istişarelerin planlanmasında kullanılabilir.

Aynı zamanda binaların tasarım ekipleri tarafından geliştirilme şeklini daha iyi bir noktaya götürmek için kullanılabilir. Mimari bir proje olsun ya da olmasın, görselleştirme süreci tüm tasarım boyunca durmaz. Bununla kastedilen, görselleştirmenin kendi içinde bir sonu olmadığıdır. Tasarım ve görselleştirme süreci, tasarımın bir sonraki versiyonuna giden görselleştirme yoluyla kazanılan öngörüler sonucu tasarım değişikliklerinin yapıldığı yinelemeli bir döngüdür.

Ankara 3D Modelleme

3D modelleme, bilgisayar grafiklerinde, herhangi bir nesnenin veya yüzeyin 3D dijital gösterimini elde etmek için kullanılan bir tekniktir. Bir sanatçı, bir 3 boyutlu model oluşturmak için sanal alandaki noktaları işlemek için özel bir yazılım kullanır. Bu 3D nesneler, ağı deforme ederek veya başka şekilde köşeleri değiştirerek otomatik olarak veya manuel olarak oluşturulabilir. 3D modeller, video oyunları, filmler, mimari, illüstrasyon, mühendislik ve ticari reklamcılık gibi çeşitli ortamlar için kullanılır.

3D modelleme işlemi, tamamen canlandırılabilen dijital bir nesne üreterek karakter animasyonu ve özel efektler için gerekli bir işlemdir. Bir modelin çekirdeği, en iyi uzayda bir nokta topluluğu olarak tanımlanan ağdır. Bu noktalar bir 3D ızgaraya eşlenir ve poligonal şekiller, genellikle üçgen veya dörtlü olarak birleştirilir. Her nokta veya tepe ızgarada kendi konumuna sahiptir ve bu noktaları şekillerle birleştirerek bir nesnenin yüzeyi oluşturulur. Modeller genellikle oyunlarda veya filmlerde kullanılmak üzere diğer yazılımlara aktarılır. Ancak bazı 3D modelleme programları, 3D oluşturma adı verilen bir işlem kullanılarak 2B görüntüler oluşturulmasına izin verir. Bu teknik, sofistike aydınlatma algoritmaları kullanarak gerçekçi görüntüler oluşturmak için harikadır.

Ankara 3D Tasarım ve Mimari Uygulama ve Animasyon

3D modelleme, birçok yaratıcı kariyerin ayrılmaz bir parçasıdır. Mühendisler ve mimarlar projelerini planlamak ve tasarlamak için kullanırlar. Animatörler ve oyun tasarımcıları fikirlerini hayata geçirmek için 3D modellemeye güvenirler. Ve hemen hemen her gişe rekoru kıran özel efektler, maliyetleri azaltmak ve üretimi hızlandırmak için 3D modellemeyi kullanır. Örneğin, HBO serisi Game of Thrones, yayına vermeden önce her bölümü daha etkili hale getirmek için 3D modelleme + animasyonu kullanmıştır.

Değerlerinden ötürü, 3D modeller için kapsamlı bir online pazar bulunmaktadır. Bazı web siteleri, bireysel 3D modeller ve paketler sunar. Sanatçılar bu varlıkları oluşturmak ve çeşitli projelerde kullanılmak üzere dağıtmak için bireysel olarak veya ekip olarak çalışabilir. 3D baskı, 3D modelleme için başka bir popüler uygulamadır, çünkü model tasarımı üzerinde hassas kontrol sağlar. Nesneler ayrıca 3D tarama veya şekillendirme yoluyla da oluşturulabilir, ancak bu tekniklerin son modelin kesinliğinde sınırlamalar vardır. 3D modellemeyi öğrenmek oldukça zor olabilir. Programların çoğu karmaşıktır ve iyi modelleme ilkeleri temel sanat becerilerine dayanmaktadır.

Çizim ve heykel deneyimi olanların modellemeyi öğrenmesi daha kolay olacaktır. Ama gerçekten, zaman ve sabrı olan herkes bu becerileri öğrenebilir.

Ankara 3D

Bir sanatçı genellikle bir küp, küre veya düzlem gibi bir ilkel tür üreterek modellemeMimari Proje yapmaya başlar. Bu, modellemeye başlamak için sadece bir başlangıç ​​şeklidir. Sanatçı bu temel forma dayanarak ve çeşitli modelleme araçlarını kullanarak onu yönlendirecektir.

3D modelleme için, her zaman basit başlamak ve sonrasında daha karmaşık modelleri çalışmak iyi bir fikirdir. 3D modelleme, istenen nesnenin doğru hatlarını elde etmek için sık sık bireysel köşelerin titizlikle yerleştirilmesini içeren kesin bir iş akışıdır. Ağın dış kısmı, daha fazla ayrıntı oluşturmak için daha küçük şekillere bölünebilen çokgenlerden oluşur. Bu alt bölümler, özellikle 3D model canlandırılacaksa gereklidir. Bükülmesi gereken, bir karakterin diz veya dirseği gibi herhangi bir eklem, yumuşak hareket sağlamak için bu ek çokgenlere ihtiyaç duyacaktır. Modelleme sürecini hızlandırmak için çeşitli araçlar mevcuttur. Ayrıca bu süreç 3D Tasarım ve Mimari Uygulama sürecini kolaylaştırır.

Çoğu program, sanatçının nesnenin yalnızca bir yarısında veya hatta dörtte birinde çalışarak simetrik bir model oluşturmasını sağlayan bir yansıtma tekniği içerir. Bu, karakter tasarımında özellikle bir sanatçının karakterin sadece bir tarafını modellemesi gerektiğinden işe yarar.

Ayrıca yazılımın çalışmalarını istenen eksen boyunca kusursuz bir şekilde simetrik bir nesne oluşturarak yansıtması gerektiğinden faydalıdır. Diğer araçlar bir modelin yüzeyinin hızlı bir şekilde deforme olmasına izin verir. Örneğin, daha organik bir yüzey elde etmek için ağın yerini değiştirmek adına bir gürültü dokusu kullanılabilir. Veya daha yüksek çokgen sayımını simüle etmek için alt bölmeli bir yüzey aracı kullanılabilir. Bu şekilde sanatçı, orijinal eserini koruduğu süreç boyunca yıkıcı olmayan bir şekilde çalışabilir. Bu, özellikle doğru yapılması için deney gerektiren daha karmaşık modeller için önemlidir. Model tamamlandığında, yüzey boyanabilir ve dokulu olabilir.

Modellerin dokulara sahip olması bu makalenin kapsamı dışındadır, ancak dokuların yüzey ayrıntılarını taklit etmek için kullanılabileceğini akılda tutmak önemlidir. Bu şekilde bir sanatçı, bir modelin olduğundan daha karmaşık görünmesini sağlayabilir. Bu teknik özellikle video oyunlarında kullanışlıdır.

Ankara 3D Mimari Tasarım

Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda 3D tasarım mimari uygulama  programı bulunmaktadır. İster animasyonlu karakterler, ister oyun modelleri, ister bir ev tasarlamak amacınız olsun, bütçenize uygun bir program bulabilirsiniz.

Autodesk tarafından geliştirilmiş Maya, 3D modelleme ve animasyonda endüstri standardıdır. Üniversitede 3D modelleme dersi alacaksanız, muhtemelen kullanacağınız yazılım budur. Çoğu profesyonel stüdyo, yeni yetenekler istihdam ederken Maya deneyimi aramaktadır. Bu nedenle, endüstriye girmek isteyen herhangi bir sanatçı, Maya öğrenmeyi ciddiye almalıdır.

Cinema4D çok popüler bir seçimdir. Popülerliği Maya’da olduğu kadar çok değildir ve Adobe After Effects gibi araçlarla daha düzenli bir entegrasyonu destekleyerek hareketli grafiklerle ilgilenenler için mükemmel bir seçimdir. Blender, ücretsiz ve açık kaynaklı bir 3D mimari tasarım ve animasyon programıdır. Profesyonel kalitede varlıklar ve animasyonlar üretebilen güçlü bir araç takımı ile birlikte sunulur. Ancak Blender’ı öğrenmek biraz zor olabilir ve yazılım sektörde standart dışı sayılmaktadır.

SketchUp, mimarlar ve peyzaj tasarımcıları arasında popüler bir araçtır. Mimari çalışma için 3D modellemeye başlamak isteyen acemiler için mükemmel olan, kullanımı kolay bir ara yüze sahiptir. Her durumda da, 3D mimari tasarım ve modelleme, modern dijital medya ortamının önemli bir parçasıdır. Aynı zamanda kendini sanatsal olarak ifade etmenin heyecan verici ve ödüllendirici bir aracıdır. Her ne kadar yeni başlayanlar için göz korkutucu olsa da, zengin öğrenme kaynakları, 3D modellemeyi sıfırdan öğrenmeyi inanılmaz kolay kılmaktadır.

ÜCRETSİZ KEŞİF ve UYGUN FİYAT AVANTAJI İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

0312 284 5346